Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οικονομικός Απολογισμός

16 Μαρ 2015

Το Ποτάμι δημοσιεύει τον οικονομικό απολογισμό του (για τον πρώτο χρόνο).

Το σύνολο των δαπανών (εκλογικών και λειτουργικών) για το 2014 ανήλθε σε 511.000€. Από αυτά τα 409.000€ ήταν λειτουργικά έξοδα, και τα 102.000€ ήταν προεκλογικά έξοδα.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά στοιχεία από Το Ποτάμι στο σχετικό άρθρο, καθώς και κάποια στοιχεία για τα άλλα κόμματα που είναι δημοσίως διαθέσιμα. Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναλυτική καταγραφή των μηνιαίων εξόδων και εσόδων του κινήματος.