Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πόθεν Έσχες Μ. Κύρκου

Κατηγορία: Ο Μίλτος

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 229 ν428/2014, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και τις δραστηριότητες που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος.

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων Μιλτιάδη Κύρκου έτους 2015

 

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν3281/2014, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Μιλτιάδη Κύρκου έτους 2015

 

Απόδειξη παραλαβής των δύο δηλώσεων: αριθμός πρωτοκόλλου 6982 2/11/2015