Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπομπές ρύπων της Volkswagen

24 Σεπ 2015

Ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι η Volkswagen παραποίησε τα στοιχεία των δοκιμών για τις εκπομπές ρύπων ώστε να κατορθώσει να πουλήσει τα αυτοκίνητά της στην αγορά των ΗΠΑ. Το 2014, 500 000 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη, ενώ πολλοί από αυτούς τους θανάτους προκλήθηκαν από τις εκπομπές NOX που δημιουργούνται από την καύση πετρελαίου.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
— Είναι ενήμερη για το γεγονός ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία των δοκιμών εκπομπών για τις εγκρίσεις τύπου, και ιδίως από την πλευρά του Διεθνούς Συμβουλίου Καθαρών Μεταφορών, το οποίο έδωσε το έναυσμα για την έρευνα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ;
— Έχει πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, ελέγχους ανάλογους με αυτούς που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, και ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει με σκοπό να απαντήσει στις ανησυχίες και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον κανονισμό αριθ. 715/2007, και ιδίως το άρθρο 5 του κανονισμού αυτού;
— Μπορεί να ελέγξει αν χρησιμοποιούνται διατάξεις αναστολής στα αυτοκίνητα στην Ευρώπη; Αν όχι, σκοπεύει να εξετάσει, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τη χρήση διατάξεων αναστολής από την Volkswagen και άλλες εταιρίες, και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι στο μέλλον θα αποτρέπονται οι κατασκευαστές από το να χρησιμοποιούν διατάξεις αναστολής ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για την τεχνητή μείωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών που αφορούν τις εκπομπές;