Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα από ακραία καιρικά φαινόμενα

03 Φεβ 2015

Με αφορμή τα πρόσφατα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στους νομούς Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και στην Κοιλάδα του Αχελώου, που προκάλεσαν εκκενώσεις χωριών, κατολισθήσεις, ζημιές σε επιχειρήσεις, διακοπές κυκλοφορίας στα οδικά δίκτυα, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, καταστροφές οικιών, υποδομών και καλλιεργειών, καθώς επίσης και μεγάλες καταστροφές σε πολιτιστικά μνημεία των περιοχών που επλήγησαν.

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι καταστράφηκαν σημαντικά γεφύρια-μνημεία της περιοχής των Βαλκανίων, ερωτάται η Επιτροπή:
— Θα μπορούσε να συνδράμει τις πληγείσες περιοχές μέσω του ταμείου φυσικών καταστροφών;
— Θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναστήλωση και ανακατασκευή των σημαντικών γεφυριών-μνημείων που καταστράφηκαν και ειδικότερα της γέφυρας Πλάκας στα Τζουμέρκα και της θρυλικής γέφυρας Κοράκου στην Κοιλάδα του Αχελώου, του μεγαλύτερου μονότοξου γεφυριού στα Βαλκάνια;

 

Κοινή απάντηση της κ. Crețu εξ ονόματος της Επιτροπής στις 30 Μαρτίου 2015.


Γραπτές ερωτήσεις :E-001766/15 , E-001748/15
Η Επιτροπή παραπέμπει τον κύριο βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-001674/2015(1) του κ. Νότη Μαριά.

Η οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών για τις δημόσιες ενέργειες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από περαιτέρω ζημία. Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν καλύπτεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), οι ελληνικές αρχές έχουν διαθέσει πόρους για παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού για την περίοδο 2014-2020. Οι κανονισμοί για τα ΕΔΕΤ προβλέπουν ότι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις διαδικασίες που ορίζονται από αυτές, στο πλέον κατάλληλο εδαφικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα κάθε κράτους μέλους.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορεί να παρέχεται στήριξη για επενδύσεις που συνδέονται με την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς χωριών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες. Τα ειδικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των προγραμμάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των σχετικών αρχών διαχείρισης των προγραμμάτων.